Tìm người thân

MS5696: Huỳnh Thị Thu Thảo tìm em Nguyễn Đức Trọng

Họ và tên: Nguyễn Đức Trọng

Năm sinh: 1970

Tên cha: Nguyễn Xuân Trưng

Tên mẹ: Nguyễn Thị My

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thế Nam, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Nguyễn Đức Phú

Năm thất lạc: 27/03/1988

ms5696

Hình anh Nguyễn Đức Trọng

Gia đình đăng ký mong tin anh Nguyễn Đức Trọng, sinh năm 1970, tại Sài Gòn. Cha mẹ là ông Nguyễn Xuân Trưng và bà Nguyễn Thị My.

Vợ chồng ông Trưng sinh được 4 người con là Nguyễn Thế Nam, Nguyễn Thị Hồng Hoa (tự Minh), Nguyễn Đức Phú và Nguyễn Đức Trọng. Tháng 3/1988, anh Trọng đi vượt biên rồi mất tích từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]