Tìm người thân

MS15486: Huỳnh Thị Thanh Tuyền tìm mẹ

Họ và tên: Tìm cha mẹ

Năm thất lạc: 1965

Chị Huỳnh Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1965, đăng ký tìm cha mẹ.

Theo thông tin từ cha mẹ nuôi là ông bà Huỳnh Mười và Nguyễn Thị Ẩn kể lại, năm 1965, bà Nguyễn Thị Ẩn đến chợ Cửa, nhờ bà Tám, bà Năm đến nhà mẹ ruột chị Tuyền, ở gần công viên Hòa Thành và Thánh Thất Long Hoa ở Tây Ninh nhận chị Tuyền về làm con nuôi. Bà Tám cho biết, mẹ ruột chị Tuyền sinh được 5 người con, chị Tuyền là con út.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]