Tìm người thân

MS1074: Huỳnh Thị Thành tìm ba mẹ nuôi tên là Tamcamon

Họ và tên: Ông bà Tam Camon

Năm thất lạc: 1975

Chị Huỳnh Thị Thành, sinh năm 1960, tại Đà Lạt, mong muốn tìm lại ba mẹ nuôi của mình là người Mỹ tên là Tamcamon. Chị Thành không biết thông tin cụ thể về ba mẹ nuôi của mình. Ba mẹ ruột của chị Thành tên là Huỳnh Chung và Nguyễn Thị Miễn. Ba mẹ nuôi là bạn của ông Chung nên hay qua nhà chơi. Thấy chị Thành dễ thương nên ông bà Tamcamon đã nhận chị làm con nuôi.

Sau này, khi ba mẹ nuôi về nước vẫn thường xuyên gửi thư và quà cho chị Thành. Đến năm 1975, chị Thành không nhận được tin tức gì về ba mẹ nuôi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *