Tìm người thân

MS9630: Huỳnh Thị Liên tìm em Huỳnh Lương Thiện

Họ và tên: Huỳnh Lương Thiện

Tên cha: Huỳnh Lương Bửu

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tuất

Tên anh-chị-em: Huỳnh Xuân Sắc, Hùynh Thị Liên, Huỳnh Thị Muội

Năm thất lạc: 1972

Hai chị em Huỳnh Thị Liên và Huỳnh Thị Muội rất mong biết tin em trai là Huỳnh Lương Thiện, mất tin tức khi được cho làm con nuôi vào năm 1972. Cha mẹ là ông Huỳnh Lương Bửu và bà Nguyễn Thị Tuất. Các anh chị là Sắc, Liên và Muội.

Trước đây, gia đình anh Thiện sinh sống ở Quảng Nam. Năm 1972, cha mất, anh Sắc cũng mất trước đó. Ba chị em anh Thiện sống cùng bà nội là cụ Tánh. Do hoàn cảnh khó khăn nên anh Thiện được ông Lâm Văn Chơi là đại đội trưởng nhận nuôi. Sau đó, ông Chơi không nuôi mà đem cho ông Mai, là người Thái Lan. Anh Thiện theo ông Mai vào Thái Lan rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]