Tìm người thân

MS12194 : Huỳnh Thị Liên tìm con Huỳnh Việt Hùng

Họ và tên: Huỳnh Việt Hùng

Năm sinh: 1971

Năm thất lạc: 1999

Ảnh anh Hùng

Bà Huỳnh Thị Liên đăng ký tìm con Huỳnh Việt Hùng, sinh năm 1971, là con lai, mất liên lạc năm 1999.

Không rõ năm nào, anh Hùng sang Mỹ theo diện con lai. Sau đó anh vẫn thường liên lạc với mẹ từ địa chỉ P.O BOX 21458 San Jose, CA95151. Tuy nhiên đến năm 1999 rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]