Tìm người thân

MS15414 : Huỳnh Thị Lào tìm gia đình

Họ và tên: Huỳnh Thị Lào

Tên cha: Huỳnh Văn Trợ

Tên mẹ: Lê Thị Thàng

Năm thất lạc: 1956

Bà Huỳnh Thị Lào, sinh năm 1945, đăng ký tìm gia đình tại Quảng Nam.

Bà Huỳnh Thị Lào nhớ bố là cụ Huỳnh Văn Trợ, mẹ là cụ Lê Thị Thàng. Anh trai là ông Huỳnh Văn Xiêm. Trước năm 1956, cụ Huỳnh Văn Trợ bị bắt, do bị phát hiện trong nhà có hầm bí mật. Năm 1956, bà Huỳnh Thị Lào theo cụ Trần Văn Cầu vào Sài Gòn làm giúp việc, rồi bặt tin gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]