Tìm người thân

MS4962: Huỳnh Thị Lan tìm con gái Trần Thị Kiều Thu

Họ và tên: Trần Thị Kiều Thu

Năm sinh: 1957

Quê quán: Sài Gòn

Tên cha: Trần Minh Huy

Tên mẹ: Huỳnh Thị Lan

Năm thất lạc: 1983

Chị Trần Thị Kiều Thu (lúc còn ở Việt Nam)

Chị Trần Thị Kiều Thu (lúc còn ở Việt Nam)

Bà Huỳnh Thị Lan đăng ký tìm con gái là Trần Thị Kiều Thu, sinh năm 1957, tại Sài Gòn. Cha là ông Trần Minh Huy.

Chị Thu kết hôn với anh Huỳnh Tấn Phước là phi công phi đoàn F5, sư đoàn 3 không quân, đóng quân tại Biên Hòa. Đầu năm 1975, chị theo chồng sang Mỹ định cư. Sau đó, chị Thu vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình từ địa chỉ 3316 Shermom D-R Indianapolis, Ind, 64218 , USA. Tuy nhiên kể từ năm 1983 thì bặt tin cho đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *