Tìm người thân

MS12062 : Huỳnh Thị Kim Hương tìm dì Nguyễn Thị Mậu

Họ và tên: Nguyễn Thị Mậu

Tên cha: Thái Châu

Tên mẹ: Nguyễn Thị Nhàn

Năm thất lạc: 1975

Chị Huỳnh Thị Kim Hương

Chị Huỳnh Thị Kim Hương đăng ký tìm dì Nguyễn Thị Mậu. Thân sinh là 2 cụ Thái Châu và Nguyễn Thị Nhàn. Trên bà còn một người chị tên Bỉ.

Trước năm 1975, bà Mậu lấy chồng là lính chế độ cũ rồi sinh được 4 người con là Cúc, Đại, Đạt và Mển, trong đó có Mển là con lai. Gia đình sinh sống tại Lộc Ninh. Năm 1975, chồng bà Mậu đi cải tạo, bà Mậu dẫn con bỏ đi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]