Tìm người thân

MS13799: Huỳnh Thị Hồng tìm con Nguyễn Văn Quang

Họ và tên: Nguyễn Văn Quang

Năm sinh: 1951

Năm thất lạc: 1955

Gia đình mong biết tin ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1952, tại Vĩnh Long. Vì hoàn cảnh phải cho làm con nuôi năm 1955, tại Cần Thơ. Cha mẹ là hai cụ Huỳnh Thị Hồng và Nguyễn Văn Châu.

Năm 1955, cụ Châu bị bệnh nặng rồi mất tại bệnh viện tỉnh Cần Thơ. Sau đó, vì hoàn cảnh, ông Quang được một gia đình ở gần nhà thờ Chánh Tòa, Cần Thơ nhận làm con nuôi. Một thời gian sau, cụ Hồng đến thăm con thì được biết ông Quang đã được người khác nhận nuôi. Lần thứ 2 cụ quay lại nhờ dẫn đi tìm con thì gia đình kia đã chuyển đi đâu không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *