Tìm người thân

MS18344: Huỳnh Thị Hoa tìm họ hàng bên ngoại

Anh Huynh Thi Hoa - Copy

Ảnh bà Huỳnh Thị Hoa

Bà Huỳnh Thị Hoa mong tìm họ hàng bên ngoại ở Quảng Nam

Mẹ bà Hoa là cụ Phan Thị Lý, sinh 1929, quê Điện Bàn, Quảng Nam. Năm 1950, cụ Lý làm việc cùng cụ Huỳnh Lẹ tại cơ sở sản xuất vũ khí tỉnh Quảng Nam. Cả hai lập gia đình đến 1951 sinh được bà Hoa. Tháng 3/1953, cụ Lý bị đại bác bắn chết nên mất liên lạc với người thân của cụ ở quê. Bà Hoa chỉ nghe nói mẹ mình sinh ra trong gia đình có 9 anh chị em.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *