Tìm người thân

MS20120: Huỳnh Thị Hạnh tìm vợ con anh Huỳnh Lắm

Họ và tên: Vợ con ông Huỳnh Lắm

Quê quán: Quảng Ngãi

Năm thất lạc: 1970

Ảnh bà Hạnh

Bà Huỳnh Thị Hạnh mong tìm vợ con anh Huỳnh Lắm, quê Quảng Ngãi. Cha mẹ là hai cụ Huỳnh Đẹp và Nguyễn Thị Phước.

Năm 1959, ông Lắm cùng cha vào Bạc Liêu làm ăn. Một năm sau, cụ Đẹp quay về quê còn ông vẫn ở lại Bạc Liêu. Năm 1963- 1964, cụ Đẹp vào Bạc Liêu tìm thì được biết ông Lắm đã đi bộ đội. Năm 1970, cụ Đẹp vào để tìm ông thì được biết ông đã có vợ con nhưng không gặp được.

Năm 2002, có người quen từ Bạc Liêu về quê cho biết ông Lắm đã hy sinh. Sau đó, gia đình cũng vào Bạc Liêu tìm vợ con ông Lắm nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]