Tìm người thân

MS11749: Huỳnh Thị Đức tìm em Huỳnh Văn Biển

Họ và tên: Huỳnh Văn Biển

Năm thất lạc: 2000

Ảnh chị Đức

Chị Huỳnh Thị Đức đăng ký tìm em Huỳnh Văn Biển, sinh năm 1974, tại Quảng Ngãi. Mất liên lạc năm 2000.

Năm 1994, anh Biển vào Đồng Nai bán hủ tiếu thuê cho người ta. Trong thời gian làm thuê, anh Biến có nhận chị Tuyết làm chị nuôi. Sau đó, anh Biển vẫn thường xuyên liên lạc với chị Đức cho đến năm 2000 thì bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]