Tìm người thân

MS13874 : Huỳnh Thị Ánh tìm chồng Khalen

Họ và tên: Chồng người Mỹ thường gọi là Khalen

Năm thất lạc: 1967

Ảnh bà Ánh

Trong ảnh là bà Huỳnh Thị Ánh đăng ký tìm chồng người Mỹ thường gọi là Khalen.

Năm 1967, ông Khalen làm việc ở văn phòng Meppikemhalaway, Pleiku. Trong thời gian này, ông chung sống với bà Ánh. Khi bà Ánh mang thai thì ông được lệnh về nước. Sau khi ông về nước 7 tháng thì bà Ánh sinh được một người con gái.

Trong thời gian này, qua chị của bà Ánh, ông Khalen thường gửi đồ về cho con gái. Tuy nhiên do gia đình bà Ánh phản đối nên gửi thư bảo bà Ánh đã lấy chồng và yêu cầu không Khalen chấm dứt liên lạc. Kể từ ngày đó, bà Ánh và con gái không biết thông tin gì về ông Khalen.

Bà Ánh chỉ nghe nói ông Khalen sống ở Carlifornia. Bố ông làm nghề cắt tóc.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

2 responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *