Tìm người thân

MS5222: Huỳnh Thanh Vinh tìm anh chị họ

Họ và tên: Tìm anh chị họ

Năm thất lạc: 1967

Ông Huỳnh Thanh Vinh đăng ký tìm thông tin các anh chị là Chanh, Chua, Khế và Ngọt. Cha là cụ Huỳnh Thanh Thời.

Cụ Thời quê ở Hội An, Quảng Nam, làm nghề lái xe. Cụ lấy vợ quê ở Phan Rí mà gia đình không biết tên. Không nhớ rõ năm nào, cụ Thời mất, vợ cụ đưa 4 người con gửi cho một bà Sơ ở Bình Thuận. Khoảng năm 1967, bốn người con của cụ Thời đã quay về quê tìm ông nội là Huỳnh Thanh Hạt và cậu Huỳnh Út. Sau đó, mọi người quay vào Bình Thuận rồi bặt tin từ đó. Có thông tin các anh chị đã sang Mỹ nhưng cụ thể thế nào thì không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]