Tìm người thân

MS9268: Huỳnh Thanh Tuyền tìm gia đình ông Ba

Họ và tên: Gia đình ông Ba

Quê quán: Hong Kong

Con cháu cụ Lương Văn Chiêu tại Việt Nam rất mong biết tin em trai cụ Chiêu là cụ Ba cùng con cháu của cụ ở Hồng Kông.

Cụ Chiêu là người Hoa, không rõ năm nào sang Việt Nam sinh sống, lập gia đình rồi ở lại Việt Nam. Sau khi sang Việt Nam, cụ Chiêu và cụ Ba vẫn thường xuyên liên lạc thư từ với nhau. Sau này, do gia đình nhiều lần thay đổi chỗ ở do chiến tranh loạn lạc, rồi cụ Chiêu cũng qua đời nên bị mất địa chỉ của cụ Ba ở Hồng Kông.

Hiện nay, gia đình chỉ còn lưu giữ được bức hình của cụ Ba chụp cùng các con ở Hồng Kông, mọi người rất hi vọng qua bức ảnh này có thể biết được thông tin về người thân của cụ Chiêu ở nước ngoài.

Gia đình ông Ba ở HongKong

Gia đình ông Ba ở HongKong

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *