Tìm người thân

MS15324: Huỳnh Thanh Sang tìm cha Mitchell Jerry W.

Họ và tên: Mitchell Jerry W.

Năm thất lạc: 1972

Bà Ngô Ngọc Quế lúc trẻ

Anh Huỳnh Thanh Sang mong biết tin cha Mitchell Jerry W..

Trước năm 1972, mẹ anh Huỳnh Thanh Sang là bà Ngô Ngọc Quế, quê Tiền Giang lên Sài Gòn làm bồi phòng tại căn cứ Long Bình, Quận Thủ Đức. Trong thời gian này, bà Quế chung sống với ông Mitchell Jerry W., là lính Mỹ làm việc tại căn cứ Long Bình. Năm 1972, khi bà Quế chuẩn bị sinh con thì ông Mitchell Jerry W. quay về nước, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – bỏOFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]