Tìm người thân

MS10773: Huỳnh Thanh Hà tìm cha tên Phụng

Họ và tên: Phụng

Năm thất lạc: 1974

Anh Huỳnh Thanh Hà

Anh Huỳnh Thanh Hà mong biết tin cha tên Phụng.

Trước năm 1974, mẹ anh Huỳnh Thanh Hà là bà Huỳnh Thị Xuyên, quê An Giang, buôn bán tại chợ Voi 2, Long Xuyên. Trong thời gian này, bà Xuyên có quen ông Phụng, là lính VNCH, tại trường huấn luyện Chi Lăng. Năm 1974, bà Xuyên sinh con trai, đặt tên là Huỳnh Thanh Hà, rồi bặt tin ông Phụng đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *