Tìm người thân

MS15117: Huỳnh Tất Trung tìm dòng họ nội

Họ và tên: Nguyễn Văn Tỵ

Tên cha: Nguyễn Văn Giò

Tên mẹ: Nguyễn Thị Vĩ

Tên anh-chị-em: Hùng, Buol, Ba, Ton, Lênh, Suốt, Luận, Mười và Út

Năm thất lạc: Trước năm 1954

Ông Nguyễn Văn Tỵ

Các con ông Nguyễn Văn Tỵ đăng ký tìm họ hàng bên nội tại Thái Bình.

Ông Nguyễn Văn Tỵ, sinh năm 1919, quê Thái Bình. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Giò và Nguyễn Thị Vĩ.

Trước năm 1954, ông Tỵ vào Bình Long làm phu cao su. Sau đó, ông Tỵ xuống Cà Mau tham gia cách mạng. Tại đây, ông Tỵ lập gia đình với bà Lê Thị Cư và sinh được 9 người con. Cuộc sống khó khăn, ông Tỵ không có điều kiện tìm về quê. Các con ông Tỵ tha thiết mong tìm được họ hàng bên nội.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]