Tìm người thân

MS19096: Huỳnh Tân Thiên tìm mẹ Huỳnh Thị Hương

Họ và tên: Huỳnh Thị Hương

Năm thất lạc: 1973

Chị Huỳnh Tân Thiên (Gina Nehrlich

Chị Huỳnh Tân Thiên (Gina Nehrlich)

Chị Gina Nehvlich có tên khai sinh là Huỳnh Tân Thiên, sinh năm 1973, mong tìm mẹ Huỳnh Thị Hương, thất lạc năm 1973.

Năm 1973, chị Thiên được mẹ gửi vào Cô nhi viện kèm theo bản trích lục giấy khai sinh. Sau đó, chị Thiên được một gia đình người Đức nhận làm con nuôi và đưa sang Đức. Trong giấy tờ có ghi quê mẹ ở Khánh Hưng, Ba Xuyên.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *