Tìm người thân

MS21638: Huỳnh Tấn Phước tìm gia đình

Họ và tên: Huỳnh Tấn Phước

Năm thất lạc: 1964

Anh Huỳnh Tấn Phước, sinh năm 1962, quê Quảng Ngãi, đăng ký tìm gia đình.

Anh Huỳnh Tấn Phước

Theo thông tin từ cha mẹ nuôi là ông bà Huỳnh Văn Mạnh và Nguyễn Thị Hạn kể lại. Năm 1962, mẹ anh Phước sinh đôi hai người con.  Khoảng năm 1964, cuộc sống khó khăn, gia đình mang anh Phước cho bạn thân là vợ chồng ông Mạnh nhận làm con nuôi. Năm 1980, anh Phước theo gia đình nuôi chuyển vào Cần Thơ sinh sống, rồi bặt tin gia đình đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]