Tìm người thân

MS16848: Huỳnh Quốc Cường tìm ba tên Thuận

Họ và tên: Huỳnh Quốc Cường tìm ba tên Thuận

Tên anh-chị-em: Vợ Phan Thị Xê, con Huỳnh Quốc Trung, con Huỳnh Quốc Cường

Năm thất lạc: 1982

Anh Huỳnh Quốc Cường đăng ký tìm ba tên Thuận. Vợ là bà Phan Thị Xê. Các con là Huỳnh Quốc Trung và Huỳnh Quốc Cường.

Trước năm 1973, ông Thuận là tài xế xe khách tuyến Sài Gòn – Mỹ Thuận. Sau đó, ông Thuận lập gia đình với bà Phan Thị Xê và sinh được 2 con là Trung và Cường. Năm 1973, hai ông bà mâu thuẫn nên bà Xê đưa 2 con bỏ đi nơi khác sinh sống. Năm 1982, cháu bà Xê là chị Ba Khanh có gặp ông Thuận ở Chợ Lớn, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *