Tìm người thân

MS15227: Huỳnh Hồng Cúc tìm hai em họ là Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Văn Phước

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Văn Phước

Tên cha: Nguyễn Văn Bá

Tên mẹ: Phạm Thị Hà

Năm thất lạc: 1975

Bà Huỳnh Hồng Cúc đăng ký tìm hai em họ Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1938 và Nguyễn Văn Phước, sinh năm 1943. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Bá và Phạm Thị Hà.

Trước năm 1954, bà Huỳnh Thị Cúc mồ côi cha mẹ nên được gia đình ông Phạm Hòe, là chủ hãng máy bay Cosara cưu mang. Sống cùng bà Cúc là hai em họ Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Văn Phước. Năm 1954, bà Thu và ông Phước được bố đón ra Bắc.  Năm 1975, bà Cúc gặp lại ông Phước một lần, lúc này ông Phước là giáo viên tại trường Marie Curie tại Sài Gòn, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]