Tìm người thân

MS11873: Huỳnh Đức Chức tìm em Huỳnh Thị Ngọc

Họ và tên: Huỳnh Thị Ngọc

Năm sinh: 1970

Tên mẹ: Huỳnh Thị Chức

Năm thất lạc: 1970

Anh Huỳnh Đức Chức đăng ký tìm em Huỳnh Thị Ngọc, sinh năm 1970, quê Quảng Nam. Mẹ là Huỳnh Thị Chức.

Bố mất sớm, năm 1970, sau khi sinh con gái ở nhà bảo sanh bà Huỳnh Trị, bà Chức đành mang con cho một người cùng quê tên Niệm làm con nuôi. Khi đó, bà Chức có đưa giấy khai sinh ghi tên con là Huỳnh Thị Ngọc, người đứng khai là ông nội Huỳnh Như. Một thời gian sau, gia đình bà Niệm chuyển vào Sài Gòn sinh sống.

Tháng 11/1998, Quảng Nam bị lũ lụt, nghe nói chị Ngọc có theo đoàn cứu trợ về quê tìm ông nội Huỳnh Như một lần nhưng không gặp rồi bỏ đi mà không để lại thông tin gì.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]