Tìm người thân

MS14735: Huỳnh Di tìm cha Tôn Thất Nho

Họ và tên: Tôn Thất Nho

Năm thất lạc: 1954

Ông Huỳnh Di, sinh năm 1951, mong biết tin cha Tôn Thất Nho.

Trước năm 1951, cụ Tôn Thất Nho là chính trị viên đại đội, trung đoàn 120 thuộc quân khu 5, đóng quân tại Bình Định. Trong thời gian này, cụ Nho kết hôn với bà Trương Thị Sự, là người địa phương và sinh được con trai vào năm 1951. Sau khi sinh con được 3 ngày, cụ Sự qua đời. Năm 1954, cụ Nho tập kết ra Bắc, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]