Tìm người thân

MS15904 : Huỳnh Đắc Hiếu tìm mẹ Nguyễn Thị Trâm

Họ và tên: Nguyễn Thị Trâm

Năm thất lạc: 1985

Anh Huỳnh Đắc Hiếu đăng ký tìm mẹ Nguyễn Thị Trâm, sinh khoảng năm 1956.

Theo thông tin từ bố nuôi là ông Huỳnh Hùng kể lại. Năm 1985, ông Hùng xin một bé trai 3 tháng tuổi về làm con nuôi. Khi giao con, người mẹ nói mình tên Nguyễn Thị Trâm, do hoàn cảnh khó khăn, không nuôi con được nên mang đi cho, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *