Tìm người thân

MS16427: Huỳnh Công Định tìm bố Huỳnh Công Khanh

Họ và tên: Huỳnh Công Khanh

Năm thất lạc: 1978

Anh Huỳnh Công Định

Anh Huỳnh Công Định đăng ký tìm bố Huỳnh Công Khanh, quê Quảng Ngãi.

Năm 1954, ông Huỳnh Công Khanh là bộ đội tập kết ra Bắc. Tại đây, ông Khanh lập gia đình với bà Lê Thị Diền, quê Hưng Yên, làm việc tại công trường thủy điện Thác Bà. Hai ông bà có chung nhau hai người con. Năm 1978, ông Huỳnh Công Khanh quay vào Nam làm việc cho công ty xây dựng số 7 tại Quảng Ngãi, rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *