Tìm người thân

MS13174: Huỳnh Bán tìm cháu Huỳnh Thị Kim Tiến

Họ và tên: Huỳnh Thị Kim Tiến

Năm sinh: 1973

Năm thất lạc: 1974

Ảnh bà Thì

Ông Huỳnh Bán đăng ký tìm cháu là Huỳnh Thị Kim Tiến, sinh năm 1973, tại Bình Định. Chị Tiết là con lai được gửi vào Cô nhi viện Thánh Gia năm 1973.

Trước năm 1973, ông Pecxoco là lính Mỹ đóng quân ở Pleiku, trong thời gian này ông chung sống với bà Nguyễn Thị Thì. Năm 1973, ông Pecxoco về nước sau khi bà Thì sinh con gái không lâu.  Sau đó, bà Thì gửi con cho vợ chồng em gái là Huỳnh Bán và Nguyễn Thị Bảy chăm sóc. Do hoàn cảnh khó khăn, chị Tiến lại hay bệnh nên vợ chồng ông Bán đành gửi cháu vào Cô nhi viện Thánh Gia cho các sơ chăm sóc. Năm 1974, trẻ em tại đây được đưa vào Sài Gòn nên gia đình không biết tin tức gì về chị Tiến từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *