Tìm người thân

MS10279: Hứa Thị Hương tìm ba anh chị

Họ và tên: Tìm ba anh chị

Năm thất lạc: 1954

Bà Hứa Thị Hương

Bà Hứa Thị Hương

Bà Hứa Thị Hương đăng ký tìm thông tin về ba anh chị là Phoàng Xoa Ba Tít Ti, sinh năm 1924, Phoàng Te Ba Tít Ti, sinh năm 1925 và Phoàng Rô Ba Tít Ti, sinh năm 1926.

Trước đây, cụ Hứa Thị Ngà sống tại Cà Mau, kết hôn với một người Pháp rồi sinh được 4 người con tên là Phoàng Xoa Ba Tít Ti, Phoàng Te Ba Tít Ti, Phoàng Rô Ba Tít Ti và Hương. Trước khi sang Pháp, bà Phoàng Xoa là thợ may, ông Phoàng Te đi lính bị cụt chân, còn ông Phoàng Rô đi học ở Bạc Liêu.

Năm 1954, ba anh chị bà Hương sang Pháp và mất tin tức cho đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]