Tìm người thân

MS4318: Hứa Luyến đăng ký tìm cha Xơ Đin Moni

Họ và tên: Xơ Đin Moni

Quê quán: Mỹ

Năm thất lạc: 1969

Ông Xơ Đin Moni quốc tịch Mỹ sang Việt Nam tham chiến, giữ chức vụ trung sĩ, sếp phó đại đội 147, hãng Us ARMYDEPOT, đóng tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Năm 1967, ông quen một người phụ nữ tên Hiện sinh năm 1944, ở Khánh Hòa làm bồi bàn phục vụ quân lính nơi ông đóng quân. Hai người yêu và sống chung với nhau từ năm 1967 đến năm 1969 sinh được 3 người con đặt tên là Hứa Thị Duy, Hứa Chuyển, Hứa Luyến. Khi đứa con thứ 3 là Hứa Luyến còn đang trong bụng mẹ thì ông được lệnh về nước (cuối năm 1969), kể từ đó mất liên lạc với ông.

Ảnh bạn của bà Hiện và ông Xơ Đin Moni

Ảnh bạn của bà Hiện và ông Xơ Đin Moni

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *