Tìm người thân

MS13232: Hồng Thiêu Ty tìm gia đình

Năm thất lạc: 1958

Con cháu của ông Hồng Thiêu Ty tại Việt Nam tha thiết tìm họ hàng bên nội, mất liên lạc năm 1958, sau khi người thân của ông Ty hồi hương về Trung Quốc sinh sống.

Ông Ty nhớ bố mình tên là Hồng Trừ, có hai người vợ. Mẹ ông là vợ cả, dưới ông còn một người em tên Siêng. Ông còn 3 người em cùng cha khác mẹ là A Vểnh, A Hoóng và A Piểng. Gia đình ông trước đây sinh sống ở tình Phúc Kiến, Trung Quốc. Năm 1945, ông Ty theo gia đình sang Việt Nam sinh sống. Năm 1956, chiến tranh loạn lạc nên ông Ty thất lạc gia đinh. Năm 1958, ông tìm được người thân, nhưng bố mẹ của ông phải trở về Trung Quốc, ông không đi cùng nên mất liên lạc với gia đình cho đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]