Tìm người thân

MS1682: Hoàng Xuân Y tìm em Hoàng Xuân Bằng

Họ và tên: Hoàng Xuân Bằng

Năm sinh: 1926

Quê quán: Nghĩa Khê, Tổng Vô Ngại, xã Dũng Nghĩa, huyện Thư Trì, tỉnh Thái Bình.

Tên cha: Hoàng Xuân Trần

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thảo (Hoàng Thị Trần)

Tên anh-chị-em: Anh: Hoàng Xuân Tùy; Hoàng Xuân Toại; Hoàng Xuân Mạch; Hoàng Xuân Quy; Hoàng Xuân Y Chị : Hoàng Thị Sửu (Hoàng Thị Nhật) Em :Hoàng Thị Lụa

Năm thất lạc: 1947

Trong ảnh là ông Hoàng Xuân Y, mong muốn tìm em trai tên Hoàng Xuân Bằng, sinh năm 1925, tại Thái Bình. Ông Bằng còn có các anh chị em là Tùy, Toại, Mạch, Quy, Sửu, và Lụa.

Ông Bằng sinh ra tại huyện Thư Trì, tỉnh Thái Bình. Bố mất sớm, mấy anh chị em sống với mẹ. Hằng ngày, ông Bằng đi kéo xe thuê ở bến phá Tân Đệ để phụ giúp gia đình.

Năm 1947, ông Bằng cãi nhau với anh trai tên Quy, bị ông Quy đánh nên bỏ nhà đi rồi biệt tích đến nay.
Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không có thông tin.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *