Tìm người thân

MS14578: Hoàng Xuân Thịnh tìm cô Hoàng Thị Nga

Họ và tên: Hoàng Thị Nga

Tên cha: Hoàng Xuân Khai

Tên mẹ: Hoàng Thị Sang

Tên anh-chị-em: Minh, Trung, và Thành

Năm thất lạc: 1994

Cô Hoàng Thị Nga lúc trẻ

Anh Hoàng Xuân Thịnh đăng ký tìm cô Hoàng Thị Nga, sinh năm 1976. Quê Thanh Hóa. Bố mẹ là ông bà Hoàng Xuân Khai và Hoàng Thị Sang. Các anh là Minh, Trung, và Thành.

Năm 1994, cô Hoàng Thị Nga theo bạn sang Trung Quốc làm ăn, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]