Tìm người thân

MS16893: Hoàng Xuân Hà tìm gia đình

Họ và tên: Hoàng Xuân Hà tìm gia đình

Tên cha: Bố tên Cước

Tên mẹ: Mẹ tên Hợi

Năm thất lạc: 1976

Anh Hoàng Xuân Hà, tức Hùng

Anh Hoàng Xuân Hà, tức Hùng, đăng ký tìm gia đình.

Anh Hoàng Xuân Hà nhớ lúc nhỏ mình tên Hùng, bố tên Cước và mẹ tên Hợi, làm việc tại xưởng gỗ. Trong nhà có một em nhưng không nhớ tên. Khoảng năm 1976, anh Hùng bị bố đánh vì làm em khóc. Sau đó, anh Hùng bỏ đi, lên một chuyến xe lửa chở than gần nhà. Nay anh Hùng mong tìm được người thân của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *