Tìm người thân

MS15620: Hoàng Vĩnh Phong tìm gia đình

Họ và tên: Hoàng Vĩnh Phong

Năm thất lạc: 1968

Anh Hoàng Vĩnh Phong

Anh Hoàng Vĩnh Phong, sinh năm 1968, đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ bố nuôi là ông Hoàng Phước kể lại, năm 1968, ông Phước hoạt động tại cách mạng tại Gia Lai. Trong một lần tham gia cứu thương, ông Phước gặp một bé trai mới sinh nằm khóc nên mang về cho vợ chăm sóc. Vài ngày sau, có người phụ nữ tên Chiền, hoặc Chiện tìm đến xin lại con nhưng vợ ông Phước bảo đã mang cho người khác nuôi, nên người phụ nữ bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]