Tìm người thân

MS3489: Hoàng Văn Thực tìm em Hoàng Văn Bảo

Họ và tên: Hoàng Văn Bảo

Tên cha: Hoàng Văn Thông

Tên mẹ: Phạm Thị Lan

Tên anh-chị-em: Ninh Bình

Năm thất lạc: 1945

Ông Ngô Văn Thực

Ông Hoàng Văn Thực

Ông Hoàng Văn Thực đăng ký tìm em trai là Hoàng Văn Bảo. Bố mẹ là hai cụ Hoàng Văn Thông và Phạm Thị Lan. Các anh chị là Phương, Ngoan và Thực. trước đây, gia đình sinh sống bằng nghề dệt chiếu tại Kim Sơn, Ninh Bình

Năm 1945, khó khăn đói kém, cụ Thông dẫn con gái lớn tên Phương vào Nam làm cao su. Cũng trong thời gian đó, ông Bảo và anh trai đến ở nhờ nhà dì ruột tên là Liễu ở Ô Cầu Dền. Cụ Liễu lấy chống là cụ Phó Sang, làm nghề đạp xích lô. Hằng ngày, hai anh em ông Thực đi bán báo phụ giúp gia đình. Mội lần, ông Bảo đi bán rồi không quay về nhà nữa. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin. Khi thất lạc, ông Bảo khoảng 7 tuổi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *