Tìm người thân

MS14710 : Hoàng Văn Ngọ tìm bác Hoàng Phú Quyền

Họ và tên: Hoàng Phú Quyền

Tên cha: Hoàng Phú Tụng

Tên mẹ: Đỗ Thị Suy

Tên anh-chị-em: Ty, Tý, Canh, Bình và Sửu

Năm thất lạc: 1952

Ông Hoàng Phú Canh em trai ông Hoàng Phú Quyền

Gia đình mong biết tin bác Hoàng Phú Quyền, sinh khoảng năm 1932. Quê Hà Đông. Thân sinh là hai cụ Hoàng Phú Tụng và Đỗ Thị Suy. Các chị em là Ty, Tý, Canh, Bình và Sửu.

Trước năm 1952, ông Hoàng Phú Quyền là du kích địa phương. Năm 1952, do bị lộ nên ông Quyền bỏ nhà vào Nam, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]