Tìm người thân

MS8577: Hoàng Văn Lược tìm bạn Jung Jin Kyu

Họ và tên: Tìm bạn tên Jung Jin Kyu

Năm thất lạc: Tháng 4/1998

Ông Hoàng Văn Lược lúc trẻ

Ông Hoàng Văn Lược lúc trẻ

Ông Hoàng Văn Lược đăng ký tìm bạn mang quốc tịch Hàn Quốc tên là Jung Jin Kyu, sinh khoảng năm 1959. Mất liên lạc năm 1998.

Năm 1995, ông Lược đi hợp tác lao động tại Lybia. Trong thời gian đó, ông làm việc cho một công ty Hàn Quốc tại Lybia và chơi thân với ông Jung Jin Kyu. Tháng 4/1998, ông về nước, sau đó có nhận được thư của ông Jung một lần. Tuy nhiên sau đó địa chỉ của ông Jung bị thất lạc nên ông Lược mất liên lạc với bạn từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *