Tìm người thân

MS10732 : Hoàng Văn Dâng tìm cháu Phạm Vân

Họ và tên: Phạm Vân

Tên cha: Phạm Con

Tên mẹ: Hoàng Thị Bửa

Năm thất lạc: 1945

Gia đình mong biết tin ông Phạm Vân, sinh năm 1935. Quê Quảng Bình. Thân sinh là hai cụ Phạm Con và Hoàng Thị Bửa. Chú là cụ Phạm Phẩm, cậu là cụ Hoàng Văn Dâng.

Năm 1945, nạn đói xảy ra, ông Phạm Vân theo bố là cụ Phạm Con từ Quảng Bình sang Thái Lan tìm cái ăn, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *