Tìm người thân

MS19557: Hoàng Trọng Hùng tìm anh Hoàng Minh Sơn

Họ và tên: Hoàng Minh Sơn

Năm sinh: 1944

Tên cha: Hoàng Nghê

Tên mẹ: Đặng Thị Bảy

Năm thất lạc: 1975

Ông Hoàng Trọng Hùng mong tìm anh Hoàng Minh Sơn, sinh năm 1944, quê Đà Nẵng.

Hai cụ Hoàng Nghê và Đặng Thị Bảy sinh được 9 người con là Cúc, Sơn, Phương, Nguyên, Hùng, Trí, Trang, Hiếu và Hiền. Ông Sơn đi lính không quân làm việc tại Phi trường Đà Nẵng. Ông kết hôn với bà Trần Thị Cam rồi sinh được 3 người con là Tâm, Thuận và Trung. Ngày 29/03/1975, ông Sơn từ nhà ra phi trường Đà Nẵng tìm người chú tên Hoàng Trọng Châu rồi bặt tin từ ngày đó.

 

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *