Tìm người thân

MS10685: Hoàng Thiệt tìm em Hoàng Thái

Họ và tên: Hoàng Thái (hoặc Hoàng Thà)

Tên cha: Hoàng Lợi

Tên mẹ: Nguyễn Thị Chánh

Tên anh-chị-em: Hoàng Xuân Lộc, Hoàng Biên, Hoàng Thị Liên, Hoàng Thị Hiệp, Hoàng Thiệt

Năm thất lạc: 25/9/2007

Anh Hoàng Thái

Anh Hoàng Thái

Anh Hoàng Thiệt rất mong tìm thông tin về em Hoàng Thái, tức Thà, sinh năm 1970. Bị bệnh tâm thần nhẹ, bỏ nhà đi năm 2007. Anh Thái cao khoảng 1m4, bị tật chân thấp chân cao.

Anh Thái là con út của ông Hoàng Lợi và bà Nguyễn Thị Chánh. Trên anh là các anh chị Lộc, Biên, Liên, Hiệp và Thiệt. Trước đây, gia đình sinh sống tại Bình Phước. Năm 1995, anh Thái mắc bệnh tâm thần nhẹ, thường nói nhảm một mình. Ngày 25/9/2007, anh Thái đi khỏi nhà rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]