Tìm người thân

MS14541: Hoàng Thị Tỵ tìm gia đình

Họ và tên: Hoàng Thị Tỵ

Tên cha: Hoàng Văn Tùng

Tên mẹ: Nguyễn Thị Hải

Năm thất lạc: 1945

Bà Hoàng Thị Tỵ

Bà Hoàng Thị Tỵ, sinh năm 1936, mong tìm gia đình ở Phủ Lý, Hà Nam.

Bà Hoàng Thị Tỵ nhớ bố mẹ là hai cụ Nguyễn Thị Hải và Hoàng Văn Tùng. Bố làm nghề in sách báo tại Hà Nội. Mẹ mất sớm, bố lập gia đình mới nên từ nhỏ bà Tỵ sống với ông bà nội. Bà Tỵ còn nhớ các chú là Kỳ, Kỷ, Bá và các cô là Ngọ và Mùi. Năm 1945, bà Tỵ theo người làng vào Nam, rồi bặt tin gia đình đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]