Tìm người thân

MS12018: Hoàng Thị Tự tìm chị Hoàng Thị Thứ

Họ và tên: Hoàng Thị Thứ

Năm sinh: 1932

Năm thất lạc: 1954

Bà Hoàng Thị Tự đăng ký tìm chị Hoàng Thị Thứ, sinh năm 1932, quê Hải Dương. Năm 1954, bà Hoàng Thị Tự rời quê vào Nam sinh sống rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]