Tìm người thân

MS16389: Hoàng Thị Thơ tìm em Hoàng Thị Cúc

Họ và tên: Hoàng Thị Cúc

Năm sinh: 1961

Quê quán: Thanh Hóa

Tên anh-chị-em: Xương, Thơ, Lan, Đào

Năm thất lạc: 1985

Bà Hoàng Thị Cúc

Bà Hoàng Thị Thơ đăng ký tìm em Hoàng Thị Cúc, sinh năm 1961. Quê Thanh Hóa. Các anh chị là Xương, Thơ, Lan và Đào.

Năm 1985, bà Hoàng Thị Cúc từ Đông Anh sang Hà Nội xem duyệt binh với bạn. Đến trưa, bà Cúc cùng bạn đi bộ sang cầu Long Biên đón xe về Đông Anh. Trong lúc chờ xe, bà Cúc đi vệ sinh, rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *