Tìm người thân

MS20076: Hoàng Thị Thiên Hương tìm gia đình bác Hoàng Thị Vui

Họ và tên: Hoàng Thị Vui

Năm sinh: 1928

Quê quán: Nam Định

Năm thất lạc: 1954

Các con của bà Hoàng Thị Mừng mong biết tin bà Hoàng Thị Vui, cùng con cháu của bà. Quê Nam Định. Mất liên lạc năm 1954.

Hai cụ Cầu và Gái sinh được 2 người con gái là Vui và Mừng. Năm 1954, bà Mừng di cư vào Nam rồi bặt tin đến nay. Khi đó bà Vui đã có chồng tên Háu cùng hai con trai là Bao và Hiến.

Nay bà Mừng đã mất, con cháu của bà rất mong tìm được người thân của bà ở quê.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]