Tìm người thân

MS16222: Hoàng Thị Thanh tìm cha Hoàng Đức Phả

Họ và tên: Hoàng Đức Phả

Năm thất lạc: 1970

Chị Hoàng Thị Thanh đăng ký tìm cha Hoàng Đức Phả, quê Quảng Bình. Vợ là bà Nguyễn Thị Tho.

Trước năm 1969, ông Hoàng Đức Phả, là lính VNCH đóng quân ở Huế, Đà Nẵng và Buôn Mê Thuột. Năm 1969, chị Thanh lên Buôn Mê Thuột thăm ông Phả thì được biết khi đó ông Phả đang sống với vợ nhỏ tên Tùng. Năm 1970, con trai Hoàng Đức Minh lên thăm, sau đó thì gia đình mất liên lạc với ông Phả. Sau này gia đình về Quảng Bình thì được biết ông Phả hiện đang sinh sống bên Mỹ nhưng không có thông tin để liên lạc.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *