Tìm người thân

MS18324: Hoàng Thị Phiên tìm hai em Bé và Bê

Họ và tên: Bé và Bê

Năm thất lạc: 1978

nho

Ảnh Hoàng Thị Phiên

Chị Hoàng Thị Phiên đăng ký tìm hai em cùng mẹ khác cha tên thường gọi là Bé và Bê. Quê Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Mất tin tức từ năm 1978.

Bà Nguyễn Thị Nguyên sống cùng ông Hoàng Uyển rồi sinh được một người con gái là HoàngThị Phiên. Sau này, bà Nguyên lấy chồng khác tên Nguyễn Văn Lài rồi sinh thêm hai người con gái, thường gọi là Bé và Bê.

Năm 1978, bà Nguyên cùng mẹ ruột và hai con gái Bé, Bê đi kinh tế mới vào Đồng Nai sinh sống. Năm 1984, bà Nguyên bệnh nặng nên về quê. Hai con Bé và Bê ở lại đi làm thuê cho một người tên Lê Văn Nhơn rồi bặt tin đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]