Tìm người thân

MS10837: Hoàng Thị Nguyệt tìm họ hàng của liệt sỹ Lê Hồng Minh

Họ và tên: Lê Hồng Minh

Năm thất lạc: 1968

Liệt sỹ Lê Minh Hồng.

Bà Hoàng Thị Nguyệt đăng ký tìm họ hàng của liệt sỹ Lê Minh Hồng.

Chồng bà Hoàng Thị Nguyệt là ông Lê Minh Hồng, sinh năm 1928. Quê Bình Định hoặc Gia Định. Anh trai là ông Lê Đình Tư.

Năm 1945, ông Lê Minh Hồng nhập ngũ. Trước năm 1964, ông Minh tập kết ra Bắc. Năm 1964, ông Minh lập gia đình với và Nguyệt và sinh được con gái là Lê Thị Huệ. Năm 1965, ông Minh vào chiến trường Miền Nam. Năm 1968, ông Minh hy sinh. Nay bà Nguyệt mong tìm được họ hàng bên chồng.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *