Tìm người thân

MS7918: Hoàng Thị Ngọc Thạch tìm chị Bajzikova

Họ và tên: Gia đình chị Bajzikova

Năm thất lạc: 1996

Chị Hoàng Thị Ngọc Thạch mong muốn tìm gia đình chị Bajzikova, người Tiệp Khắc, mất liên lạc năm 1996, khi chị Thạch về Việt Nam sinh sống.

Hoàng Thị Ngọc Thạch (áo đen) cùng gia đình chị Bajzikova

Hoàng Thị Ngọc Thạch (áo đen) cùng gia đình chị Bajzikova

Năm 1983, chị Thạch sang Tiệp Khắc sinh sống và được gia đình chị Bajzikova nhận làm con nuôi. Năm 1986, chị về Việt Nam sinh sống tại Huế và vẫn thường xuyên liên lạc với chị Nuôi. Năm 1996, chị chuyển vào Sài Gòn và mất liên lạc với chị nuôi từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *