Tìm người thân

MS14748 : Hoàng Thị Ngọ tìm cha Sthame Tion

Họ và tên: Sthame Tion

Năm thất lạc: 1972

Chị Hoàng Thị Ngọ

Chị Hoàng Thị Ngọ đăng ký tìm cha Sthame Tion.

Trước năm 1971, Bà Nguyễn Thị Cúc, tức Mai làm việc trong sở Mỹ, Kem Hoo Wooy tại Pleiku, Gia Lai. Trong thời gian này, bà Cúc lập gia đình với ông Sthame Tion, là lính Mỹ, đóng quân tại Pleiku. Cuối năm 1971, bà Cúc sinh con gái, đặt tên là Hoàng Thị Ngọ. Năm 1972, ông Sthame Tion theo đơn vị quay về nước, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]