Tìm người thân

MS12258: Hoàng Thị Nghĩa tìm em Hoàng Thị Hiếu

Họ và tên: Hoàng Thị Hiếu

Năm sinh: 1944

Năm thất lạc: 1954

Bà Hoàng Thị Nghĩa mong biết tin em Hoàng Thị Hiếu, sinh năm 1944, tại Sài Gòn. Thân sinh là 2 cụ Hoàng Văn Mạ và Nguyễn Thị Quí.

Trước năm 1944, cụ Mạ rời quê Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp. Tại đây, cụ kết hôn với cụ Nguyễn Thị Quí, người Nam Định rồi và sinh được hai người con là Hoàng Thị Nghĩa và Hoàng Thị Hiếu. Năm 1954, vợ chồng chia tay nhau, bà Nghĩa ở lại Sài Gòn với cha, bà Hiếu theo mẹ ra Hà Nội, rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *